Övrig personal

Kajsa Deichmann

Undersköterska

Susanna Gullberg

Sjukgymnast/fysioterapeut

Johan Olsson

Tillförordnad verksamhetschef

Margaret Dahlheim

Undersköterska

Anna Wirf

Medicinsk sekreterare

Vanja Jonebring Arnell

Administratör

Marie Davidsson

Terapeut

Helen Andreæ

Medicinsk sekreterare