Vaccinationer

Vi erbjuder fullständig vaccinationsservice med rådgivning och malariaprofylax. Vår personal har en mycket stor erfarenhet av vaccinationer och resemedicinsk rådgivning. Vi medverkar regelbundet på kurser och konferenser för att alltid vara uppdaterade. Vi strävar efter att ge en snabb och professionell service med rådgivning och vaccination oberoende av vart du skall resa i världen.

Prislista patientavgifter i Region Jönköping